Kodeks postępowania

Prowadząc czynności związane z moją pracą dla Elventure nie będę oferować ani przyjmować łapówek, prezentów, usług ani nie będę brać udziału w działaniach korupcyjnych.

Moja uprzednia lub obecna sytuacja nie powoduje żadnych nieujawnionych konfliktów interesów. Każdy taki konflikt zostanie przeze mnie natychmiast ujawniony.

Nie jestem spokrewniony z żadnym urzędnikiem państwowym ani sam nim nie jestem.

Wykonując zadania dla Elventure będę przestrzegać międzynarodowych przepisów importowych i eksportowych USA/ONZ/UE i innych.

Pracując dla Elventure będę postępować uczciwie z każdym, z kim mam kontakt w ramach swoich obowiązków.

Nie wykorzystam wiedzy wewnętrznej i informacji zastrzeżonych do przysporzenia korzyści finansowych sobie lub innym.

Będę szanować prawa własności intelektualnej.

Jako przedstawiciel Elventure będę działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, zachowując przy tym uczciwość i standardy etyczne.