2 listopada Grupa WB poinformowała, że po raz kolejny została sponsorem głównym Biegu Invictus organizowanego przez Fundację Invictus Veteranus na rzecz rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami Polski. Impreza charytatywna, tym razem organizowana wirtualnie, potrwa do 15 listopada (Grupa WB Polskim Przedsiębiorcą 2019, 2020-10-26).

Grupa WB współpracowała z Invictus Veteranus przy organizacji pierwszej edycji Biegu Invictus w 2019 roku. Nagrodą za udział w wydarzeniu jest Pakiet Invictus, czyli pamiątkowa koszulka i medal. / Zdjęcie: Grupa WB

Grupa WB współpracowała z Invictus Veteranus przy organizacji pierwszej edycji Biegu Invictus w 2019 roku. Nagrodą za udział w wydarzeniu jest Pakiet Invictus, czyli pamiątkowa koszulka i medal. / Zdjęcie: Grupa WB

Od wielu lat Grupa WB angażuje się w pomoc społeczności weteranów i ich rodzinom. To tematyka bliska wielu pracownikom. Część zatrudnionych podczas swojej służby w Siłach Zbrojnych RP brała udział w misjach poza granicami kraju. Kilkunastu pracowników wspierało wojsko jako serwisanci i ramię w ramię z żołnierzami narażali się na niebezpieczeństwa konfliktu. Grupa WB jako producent systemów dla Sił Zbrojnych RP, w całości zaprojektowanych przez polskich konstruktorów, będących w pełni polską własnością intelektualną i służących żołnierzom w kraju i za granicą  jest wyróżniona, że może wspomagać takie inicjatywy, jak II Bieg Invictus. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju, tegoroczna, II edycja Biegu Invictus przyjmie odmienną formę niż dotychczas. Bieg będzie miał formę wirtualną. Uczestnik sam wybierze miejsce, długość trasy i czas, w którym przystąpi do wyzwania. W II Biegu Invictus mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, w tym również dzieci. 

Uczestnicy wydarzenia mają pokonać marszem lub biegiem dowolny dystans, nie mniejszy jednak niż 1000 m. Następnie powinni przesłać na dowód zdjęcie lub zrzut ekranu z urządzenia odmierzającego pokonaną drogę. Nagrodą za ukończenie biegu jest Pakiet Invictus, czyli pamiątkowa koszulka i medal. Kolor medalu uzależniony jest od pokonanego dystansu: 1000-2999 m – medal brązowy, 3000-4999 m – medal srebrny, a ponad 5000 m – medal złoty (zasada ta nie dotyczy dzieci, które otrzymają medal złoty po pokonaniu 1000 m). Aby kupić bilet do udziału w biegu należy złożyć zamówienie tutaj: https://weteran.org/produkt/ii-bieg-invictus/ 

9 października br. Grupa WB pomogła uhonorować trzech tragicznie zmarłych w ubiegłym roku saperów z 29. Patrolu Rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic (Grupa WB pomaga uhonorować saperów Wojska Polskiego, 2020-10-14).