Tomasz Laskowski – były żołnierz jednostek specjalnych JW GROM zasilił szeregi coraz liczniejszych ambasadorów amerykańskiej marki GERBER znanej z produkcji noży, multitool’i, siekier i maczet (Zachar ambasadorem Gerbera, 2020-11-07).

Weteran JW GROM Tomasz Laskowski stał się kolejną twarzą amerykańskiej marki GERBER / Zdjęcia: Gerber

Weteran JW GROM Tomasz Laskowski stał się kolejną twarzą amerykańskiej marki GERBER / Zdjęcia: Gerber

Tomasz Laskowski rozpoczął służbę w wojsku w 1993 roku. Pierwsze doświadczenia zdobywał w 56. Kampanii Specjalnej w Szczecinie. Stamtąd trafił do ówczesnego 1. Pułku Specjalnego Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów).

Służbę w Jednostce Wojskowej GROM rozpoczął w 2005 roku. Wielokrotnie uczestniczył w misjach bojowych, pokojowych czy stabilizacyjnych.

W czasie trwania służby Tomasz Laskowski wyspecjalizował się w prowadzeniu nurkowań specjalistycznych. W ostatnich latach spędzonych w JW GROM prowadził szkolenia jak również pozyskiwał i wdrażał nowe technologie oraz sprzęt. Prowadzone przez niego kursy obejmowały zagadnienia z zakresu działań w warunkach bojowych, sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu, strzelectwa, czarnej, zielonej i niebieskiej taktyki, ochrony VIPów oraz wspinaczki.

Od trzech lat prowadzi własną firmę. Jak sam twierdzi zdobyte przez wiele lat doświadczenie w JW GROM pomaga mu w realizacji planów.